Electronica de catalog de piese Høye effektforsterkere

Componente electroniceCategorieDescriere
MAX2320Mikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPMikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321Mikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPMikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322Mikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPMikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324Mikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPMikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325Mikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326Mikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPMikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327Mikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPMikrobølgeovn RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8Mikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIMikrobølgeovn RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic